Натиснете тук за отдалечена помощ!
И Н Ф О К А С К О
Невероятно улеснение за успешен бизнес ...
        Всички основни въпроси свързани с организацията на Вашата компютърна поддръжка, системна администрация на компютри и сървъри, бази данни, мрежова и информационна сигурност, защита на данни и управлението на ИТ процесите и услуги, като цяло са неща, за които е време да престанете да мислите.
       Чрез услугата "ИНФОКАСКО" оставете тази грижа на нас и използвайте освободеното време за вашия бизнес.
       Компютрите cа измислени да служат на човека, а не той на тях.

И Н Ф О К А С К О
Copyright © 2008 by
"Anton Kovachev"
All Rights reserved
ak@infokasko.com


      Абонаментна поддръжка на компютърни системи, бази данни,  мрежи и сървъри