И Н Ф О К А С К О
Невероятно улеснение за успешен бизнес ...


Copyright © 2008 by
"Anton Kovachev"
All Rights reserved
ak@infokasko.com
        За цени приблизително може да се стъпи на следната база:
       Абонаментната месечна вноска за един компютър е 30 - 40 лева в зависимост от броя на компютрите включени в абонамента, а абонаментната месечна вноска за един сървър може да варира от 80 до 200 лева в зависимост от броя на сървърите, услугите работещи върху тях и др. За организации и фирми, разполагащи с няколко офиса и изградени или изграждащи се комуникационни връзки - месечна вноска от 100 лева на сайт за поддръжка на комуникационното оборудване.
      Всички цени за без включен ДДС

      Подходът към всеки клиент е индивидуален, но абонаментната поддръжка винаги е по-евтина и по-сигурна от наемането на един или няколко администратора и грижата за тях и тяхното професионално развитие.
Ц Е Н И